Servizos - Laboral e Seguridade Social

Esta área pretende ser o Departamento de Recursos Humanos da súa empresa ou negocio. Os nosos servizos están enfocados á xestión do seu persoal dende a contratación ata a confección de nóminas pasando por todas as etapas da vida laboral.


  • Formalización de contratos.
  • Altas e Baixas de traballadores na Seguridade Social (Sistema Red).
  • Inscripción de empresas.
  • Confección de nóminas e documentos de cotización.
  • Libros de empresa.
  • Trámite de Altas e Baixas no Réxime Especial de Autónomos, Empregadas de Forgar e Agraria.
  • Solicitude de subvencións e bonificacións por contratación de traballadores.
  • Proxectos para creación de emprego autónomo.
  • Solicitude de prestacións por desemprego.
  • Tramitación de pensións de Xubilación, Viuvez, Orfandade, etc.

Asesoría Perlío - Marqués de Figueroa, 91 - Baixo. 15.500 Perlío - Fene ( A Coruña )  Telf. 981 49 27 12 - Fax. 981 34 22 90 - EMail: Juventino@Asesoriaperlio.com