Servizos - Seguros

En Asesoría Perlío, como axencia de Seguros ofrecemos unha labor orientativa destinada a que o cliente poida contratar unha póliza dacordo as súas características personais e patrimoniais, de modo que o seguro contratado cubra exactamente o obxetivo do mesmo, sen que aparezcan con posterioridade sorpresas desagradables.Algúns dos seguros ofrecidos pola nosa empresa:

  • Automóbil.
  • Fogar.
  • Vida e Xubilación.
  • Plans de Pensión, Inversión e Aforro.
  • Seguros de Accidentes e Baixa.
  • Comercio e Industrias.
  • Seguros de Responsabilidade Civil.
  • Seguros para empresas, etc...

Asesoría Perlío - Marqués de Figueroa, 91 - Baixo. 15.500 Perlío - Fene ( A Coruña )  Telf. 981 49 27 12 - Fax. 981 34 22 90 - EMail: Juventino@Asesoriaperlio.com